Mistillit til verneombud

SANDNES: «Som fylkesverneombud må allelærerorganisasjonene ha tillit til at jeg opptrer nøytralt. Dersomde ikke lenger har det, vil jeg si fra meg stillingen.» Dette saSvein Harald Svanes i Aftenbladet 11. februar.