Innvandrere må undervises i norsk kultur

Vi kurser nordmenn i å omgås folk fra andre kulturer. Men hvorfor får ikke innvandrerne opplæring i vår kultur, spør Inger Tunsberg i Senter for interkulturell kommunikasjon.