Næringslivet vil ha full kraftutbygging

SAUDA/SULDAL: Næringslivet i Sauda og Suldalmå alt no førebu seg, for å kunna få jobbar i samband med denplanlagde saudautbygginga.