Næringshage i vekst

For ett år siden åpnet Jens Stoltenberg Lister Næringshage i Kvinesdal. I dag har 15 personer sitt daglige virke i kontorfellesskapet.