Forslag fra PP

HELSE OG OMSORG: Økt tilskudd til eldresenter. Kostnad: 1,4 mill. Støtte: 6 av 15.