Skolefritidsordningen blir mer fleksibel

Stavanger kommune foreslår at foreldre nå skal kunne søke om deltidsplass for barn i skolefritidsordningen. Det vil også holdes åpent i juli. Foreldrebetalingen øker.