Vannmålere til 300 kroner

For at vi også skal kunne spare penger på å spare vann, må vi installere vannmåler. Men kommunen vil ha enerett på installering og kontroll av vannmåleren. De vil at du skal leie vannmåleren av kommunen og for det må du betale 300 kroner i året. Det mener V og Krf er for dyrt, men de fikk ikke gehør for dette i onsdagens utvalg for tekniske saker.