• Beth Wold Pedersen (frå venstre), Rein Aarek, Asbjørn Aarflot, Ragnhild Fiskå Voll og Knut Lekvam håpar å nå ut til KS, og at det blir ei snarleg løysing i streiken. Fredrik Refvem

Lektorlaget ut i streik - 375 Kongsgård-elevar er permittert

Fredag går 17 medlemmar av Norsk lektorlag ut i streik ved Stavanger katedralskole. Fleire av lektorane skulle møtt elevane sine for fyrste gong i dag.