• Vigdis og Knut Norddal på vei opp til Resasteinen mellom Lifjell og Lutsi-vassdraget i Sandnes der Lyse og Statnett planlegger å sette opp høye kraftlinjemaster på linjen fra Lysebotn til Stavanger. Pål Christensen

Stavanger-ordføreren støtter Sandnes i kampen mot gigantmaster

Verken Jæren eller Ryfylke slutter seg til oppfordringen om å protestere mot gigantiske kraftlinjer i bymarka i Sandnes. Det gjør imidlertid Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.