• Professor Bjarne Jensen har ikke noe til overs for ekspertutvalgets utredning om kommunesammenslåing. I påhør av blant andre utvalgsmedlem Helene Ohm og Sandnes-ordfører Stanley Wirak gruset han ekspertutvalgets rapport. Egil Ø. Nærland

Kunne Sandnes vært et forvokst Hommersåk?

"Hvordan hadde Sandnes sett ut om byen hadde vært ett med Stavanger fra 1960-årene?" Professor Bjarne Jensen fikk følelsene til å røre seg da han foreleste for sandnespolitikerne.