• Slike servicestasjoner skal etter hvert dukke opp over hele byen. Her finnes alt av nødvendig utstyr for å fikse og justere på sykkelen. Denne står ved Mosvatnet.

Nå kan du fikse sykkelen over hele byen

Det kommer totalt ti servicestasjoner med alt du trenger for å reparere sykkelen.