Pløyarane startar eigen organisasjon

BRYNE: Pløyarane i Norges Bygdeungdomslag arbeider nå med å starta sin eigen organisasjon.Den nye pløyeorganisasjonen kan oppstå som eit resultat av at bygdeungdomslagets årsmøte i sommar vedtok å stryka norgesmeisterskap i pløying frå aktivitetsprogrammet. Fleirtalet i bygdeyngdomslaget vil ikkje lenger bruka betydelege ressursar på eit arrangement som så få deltar i. Derfor skal pløye-NM ut av bygdeungdomslagets aktivitetsplanar om tre år.