Omsorgsledelsen i Time går

Midt i en omfattende omorganisering av omsorgsavdelingen i Time kommue, har begge topplederne på avdelingen sagt opp stillingene sine.