Skremt av anmeldelse

— Hvis frivillige redningsmannskaper risikerer å bli saksøkt iamerikansk stil, spørs det om man gidder å delta i nye aksjoner iKjerag.