Landsnes dømt flere ganger

I 1997 ble forretningsmannen Svein Landsnes i Sandnes herredsrett funnet skyldig i grovt uaktsomt bedrageri mot seks tidligere kunder. Han ble også dømt for å ha unnlatt å føre regnskap for firmaet sitt, European Trading AS, i en periode på halvannet år. Landsnes ble dømt til seks måneders fengsel. Hvorav 90 dager av dommen var betinget.