Føreren sviktet

Svikten må ligge hos bilføreren. Det er ulykkeskommisjonens foreløpige konklusjonpå trafikkulykken i Runaskaret i Bjerkreim.