Tilbake til stastjeneste

Etter et halvt år hos Ungdommens Motorsenter i Stavanger er Strands første brannbil forvandlet fra et vrak til et staskjøretøy som skal lede an i 17.maitoget.