Høie vil kutte ventetid for kreftpasienter

Egen koordinator på sykehuset, samordnet løp for undersøkelse og behandling og bedre informasjon skal gjøre det lettere for kreftpasienter og redusere ventetiden, lover helseminister Bent Høie.