• Ekspertutvalget mener en kraftinnsats må til for å få kommunene til å skjerpe beredskapen i overgrepssaker. Her kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Krever krafttak mot overgrep

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen foreslår massive tiltak for å skjerpe Kommune-Norges forebygging og varsling av overgrep mot utviklingshemmede. Og politikerne får refs.