Krever krafttak mot overgrep

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen foreslår massive tiltak for å skjerpe Kommune-Norges forebygging og varsling av overgrep mot utviklingshemmede. Og politikerne får refs.

Publisert: Publisert:

Ekspertutvalget mener en kraftinnsats må til for å få kommunene til å skjerpe beredskapen i overgrepssaker. Her kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Thomas Ergo
  Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Ekspertutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2011, etter en rekke avsløringer i pressen av hvordan kommuner mislykkes i å forebygge og varsle om overgrep mot utviklingshemmede. Tirsdag skrev Aftenbladet om en undersøkelse som avdekker at mange kommuner fortsatt gir blaffen i å ha en varslingsberedskap for slike overgrepssaker. Utvalget skriver rett ut at uklare økonomiske støtteordninger og krav til kommunene, medvirker til at utviklingshemmede er ekstra utsatt for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Wenche Fjeld (f.v), Peter Zachariassen og Annie Mathisen i ekspertgruppa mener Staten så langt ikke har gjort noe for å trygge utviklingshemmede mot overgrep.

Og: Utvalget har ingen tro på at Kommune-Norge selv vil få beredskapen på plass.

— Det trengs pålegg og oppfølging overfor kommunene, for at de skal få disse prosedyrene på plass. Kommunene kan godt få lov til å gi retningslinjene og programmene som må til, sitt eget særpreg. Men etter vår mening burde det ikke gå fryktelig mye lenger, enn at de kan få lov til å sette sitt kommunevåpen på dem, sier utvalgsleder Peter Zachariassen, til daglig nevropsykolog ved Oslo universitetssykehus.

Prøvekommuner og varslingstelefon

Utvalget foreslår følgende, for å styrke utviklingshemmedes rettssikkerhet:

 • Utprøving i et utvalg norske kommuner av et program for sikring av sårbare voksne, samt kartleggingsverktøy, handlingsplaner og retningslinjer. Programmet er en norsk versjon av det engelske "No Secrets".
 • Oppretting av en nasjonal varslingstelefon for personer med utviklingshemming, eller for sårbare voksne, etter modell av Alarmtelefonen for barn og unge.
 • Oppretting av en rådgivningstelefon om samliv og seksualitet, rettet mot utviklingshemmede.
 • Innføring av vold- og overgrepsproblematikk i utdanningene.
 • Krav om at omsorgsarbeidere må dokumentere kompetanse på varsling og oppfølging ved mistanke om overgrep.
 • Utprøving av et program for forebygging av vold i nære relasjoner i utvalgte kommuner – med utviklingshemmede som målgruppe.

Last ned og les utvalgets rapport her

Ikke svar fra statsråden

Utvalget stusser over uttalelser fra Barne- og likestillingsdepartementet i et ferskt høringsnotat om levekår for utviklingshemmede. Departementet skriver at utvalget vil foreslå retningslinjer, som vil kunne tilpasses "den enkelte virksomhet og tjenesteleverandør". Barne-, -ungdoms og familiedirektoratet skal "teste ut og implementere retningslinjene".

— Vi skulle gjerne spurt statsråden hva som ligger i disse formuleringene. Men vi har - etter gjentatte henvendelser - ikke fått i stand et møte med Inga Marte Thorkildsen for å drøfte rapporten. Den er oversendt henne - samt aktuelle stortingspolitikerne. Men de har ikke en gang bekreftet at de har mottatt rapporten, sier Zachariassen.

Ekspertutvalget har slitt med å få inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i tale.

— Hvis noen tror at modellen vi går inn for, kun handler om å lage et papir med en prosedyrebeskrivelse, som kommuner og andre kan tilpasse og implementere etter eget forgodbefinnende, tar de feil, sier han.

- Nødvendig med krafttak

— Innføring av krav om politiattest har gitt en falsk trygghet. I praksis har ikke Staten gjort noen ting for å trygge utviklingshemmede mot overgrep, sier utvalgsmedlem Wenche Fjeld, ved Sykehuset Innlandet.

— Det er utopi å tro at kommunene skal kunne ha selvstyre på dette feltet. Kommunene bør nærmest tvinges til å ha en beredskap. Utviklingshemmede er ikke en gruppe som skriker opp og klager. De blir fort glemt. Derfor er det nødvendig med nasjonale retningslinjer og systemer, slik vi har foreslått, sier Fjeld til Aftenbladet.

Les også

- Skyt på Liv Signe, ikke på Inga Marte

Les også

Her er en dårlig nyhet for Inga Marte Thorkildsen 

Les også

Regjeringen lover bedre hverdag for utviklingshemmede

Last ned og les utvalgets rapport her .

Wenche Fjeld (f.v), Peter Zachariassen og Annie Mathisen i ekspertgruppa mener Staten så langt ikke har gjort noe for å trygge utviklingshemmede mot overgrep.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 2. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 3. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 4. Elbiler må betale mer

 5. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 6. Følg med på nyttår rundt i distriktet på våre webkameraer

 1. Stavanger