• Årets 8. marstog fotografert på samme sted som i fjor. Det er under halvparten så langt. Fredrik Refvem

450 gikk i 8. marstoget i Stavanger

Tallet på deltagere i 8. marstoget var under halvparten av oppslutningen under rekordmarkeringen i fjor. Men oppmøtet i år, sett i et historisk lys, må likevel karakteriseres som svært bra.