• Ysterileder Oddgeir Sør-Reime, her med den aller siste Jarlsberg-osten fra Tine Meieriet Nærbø, synes tida er moden for å avrunde produksjonen til fordel for nyanlegget i Kviamarka. Osten havner enten i England, USA eller Canada. Pål Christensen

Den aller siste Nærbø-osten

128 års meieriproduksjon på Nærbø er historie. 1. oktober 2014 rullet den siste 10 kilos Jarlsberg-osten av transportbåndet i ysteriet i Tine-anlegget.