• Fra rettsbefaring en sur dag i mai i år. Nærmest skitrekkets advokat, Odd Netteland. Grunneierrepresentant Sigurd Jarl Berge peker. Hans E. H. Jacobsen

Skitrekk tapte rettssak

Torbjørn Tjensvold, eier av Fidjeland Skitrekk AS, vil anke tapet i Dalane tingrett mot grunneier Myrna Repulle Fidjeland.