Mener kommunen svikter

Veiproblemene på Høle er en skam. At hovedveien gjennom bygda skal være så smal at en buss ikke kan møte en barnevogn, er uhørt.