Alt helsepersonell kan være klart på kort tid

Det er gått flere dager siden terrortrusselen mot Norge ble kjent. Ved SUS er personalet ved alle de mest kritiske avdelingene klare på kort tid, skulle noe skje.