• Time-rådmann Brit Nilsson Edland viser at det er nok plass til dobbeltspor selv her midt i hurtigvoksende Bryne, sett ned på dagens jernbanestasjon fra Høghuset. Geir Sveen

Minister, Jæren er klar for nytt spor

Ingen hus må rives og det meste av grunnen er alt sikret for regionens store samferdselsprosjekt, dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.