• Fra Norturas eggpakkeri i Hå er det før påske sendt ut rundt 8 millioner egg til butikk via grossistpunkter fra Bergen til Drammen. Avdelingsleder Anne Wenche Anda, bildet, er fornøyd med de ansattes innsats. Jonas Haarr Friestad

Sikrer eggende påske

Norske høner har sluppet å "jobbe overtid" foran denne påska. Det er flusst av egg til en drøy ukes dobling av forbruket. Men husk at fem om dagen gjelder frukt og grønt.