Kommunen åpner under jernbanen

Sandnes kommune skal ta regningen for å lage ny åpning under skinnegangen på Jærbanen, slik at det blir gjennomgang til og fra den nye miljøgata. Det vil koste kommunen rundt 20 millioner kroner.