• Brueland barnehage er en av de meste populære barnehagene i Sandnes. Pål Christensen

Her er de mest populære barnehagene

1937 barn med rett til plass har søkt om barnhageplass i Sandnes. Flest søkere er det til Figgjo barnehage.