Pilotprosjekt i Tausambandet

Fra neste år kan to hurtiggående ferjer trafikkere Tau— Stavanger, og dermed erstatte både dagens ferjer og hurtigbåter til Strand.