• Daniel Røvik (nr. to fra venstre) er leder for ungdomsrådet som nå ønsker å bli Sandnes unge bystyre. Ida Tiberg

Makeover for Sandnes ungdomsråd

Ønsker å forbedre muligheten for at de unge blir hørt i Sandnes kommune.