• Fysioterapeut Kristin Hagland og sykepleier Hjørdis Herstad vil gjerne komme hjem til flest mulig 75-åringer i Sandnes i løpet av året - for en samtale rundt helse og hvordan de eldre kan få en god hverdag framover. Foto: Ingvild Lygren. Ingvild Lygren

Halvparten av 75-åringene er så friske at de ikke vil ha hjemmebesøk

Frisk og rask i dag. Men hva kan du selv gjøre for å opprettholde god helse? I løpet av året får 75-åringene i Sandnes tilbud om et hjemmebesøk for å planlegge alderdommen.