• Dekket på «Ryfylke» må merkes på nytt, krever Geir F. Skjæveland. De smaleste kjørefeltene er bare 190 centimeter. Til sammenligning er det 300 centimeter brede felt på «Stavanger». Tommy Ellingsen

Smalere kjørefelt skaper problemer på den nye Tau-ferja

Kjørefeltene på den nye gassferja «Ryfylke» er så smale at folk sliter med å komme seg ut og inn av bilene.