Reaksjoner på innstramming

Utebransjen på Bryne reagerer mot strengere skjenkeregler.