Nedskjæringer ikke til å unngå

Staten gir lite håp om bedring for fylkeskommunens økonomi. Nedskjæringer er uunngåelig.