• Slik ser arktitektene for seg elvebyen Ålgård i framtiden. ILLURASTRASJON: C.F. Møller

Kommunen tegner høyhus ved elva, mens andre må rive

Andre må holde seg unna bygging i vernesonen. Gjesdal kommune planlegger høyhus og gater ved Figgjoelvas bredder.