• 27 vanskeligstilte har fått et herlig botilbud i Sandnes kommunes flotte bygg i Kanalgata, men mangelen på kommunale boliger er forstsatt så stor at kommunen betaler nesten 20 millioner for midlertidige overnattinger. Pål Christensen

Flere må ha sosialhjelp for å klare boutgiftene

Boutgiftene i regionen er nå så heftige at også folk i fullt arbeid må søke sosialhjelp. Det merkes særlig godt i Stavanger, Sandnes og Gjesdal der utbetalingene økte med flere titalls millioner fra 2011 til 2013.