LAR-utdeling skal endres

Hvordan utdeling av LAR-medisin skal foregå framover, er under utredning. Når arbeidet er ferdig, er foreløpig uvisst.