• Anna Risa (93) på Byhagen bo- og aktivitetssenter i Sandnes kan ikke skryte nok av spesialsykepleier Violetta W. Henriksen, som daglig gir henne godt stell og mye omsorg. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan kuttene rammer Byhagen bo- og aktivitetssenter. Jon Ingemundsen

30 omsorgsstillinger i fare

Norsk sykepleierforbund slår alarm om kvaliteten på tilbudet til eldre og funksjonshemmede i Sandnes dersom politikerne vedtar å kutte 30 årsverk i helse— og omsorgsektoren.