• Politiet gikk til aksjon og mente det skjedde ulovlig alkoholservering på en Halloween-fest i Hells Angels-lokalene på Braut. Men både tingretten og lagmansretten mener festen var lovlig. Pål Christensen

Statsadvokaten anker halloween-fest til Høyesterett

Statsadvokat Tormod Haugnes vil be Høyesterett ta stilling til om halloween-festen til Hells Angels var et lukket selskap – eller ikke. Hells Angels reagerer på ressursbruken.