• Ordfører Mirjam Ydstebø kjemper for at Kvitsøy skal bestå som egen kommune ute i havgapet. Aasland, Jarle

Ti øykommuner kjemper for videre liv

Kvitsøy, Utsira og åtte andre øykommuner møter i dag Kommunaldepartementet for å be om penger til å utrede hva nye kommunegrenser vil bety for dem.