• Frp-politiker Tom Henning Slethei maner politikere fra alle partier til å stå sammen i kampen mot bomringen. - I dette krysset og ved Baker Hughes vil det komme bomringer som gjøre at folk på Snøde må betale om de så bare skal til nærbutikken. Bomringen er urettferdig og også unødvendig, mener Slethei.

- Snøde-beboere blir bompengegisler

Tom Henning Slethei (Frp) mener at politikere i alle partier burde lagt press på regjeringen for å få bort bomringen.