• På grunn av stadige innkjøringsvansker ved det nesten nye Tine Meieriet Jæren, skal Tine-meieriet på Nærbø, bildet, fortsette å lage Jarlsbergost langt inn i 2014. Kristian Jacobsen

Jarlsbergost: Omatt og omatt att

Samvirkekjempen Tine trenger enda mer tid på å kvalitetssikre produksjonen av Jarlsbergost ved milliard-meieriet i Hå. Det forutsetter nok en forlenget utslippstillatelse fra meieriet på Nærbø.