• Dette fotoet er et av flere naboene har sendt til kommunen for å illustrere problematikken i Raunabakken. Den grå varebilen kjører her inn til en privat eiendom. PRIVAT

Fortsatt full strid i Raunabakken

Etter årelang strid mellom Bøndenes innkjøpslag og naboene om lasting, lossing og utelagring i Raunabakken, tok kommunen naboenes side og ba bedriften rydde opp i juli i fjor. Siden den gang har konflikten eskalert.