• Slik ligger Karlsenhuset i dag, i hagen mellom kirken og hotellet. Geir Sveen

Blir dette huset et fremmedelement i det nye hotellkvartalet på Bryne?

Det hvite bolighuset skal stå igjen midt i det nye kvartalet med boliger og hotell som planlegges i bakgården til Jæren hotell, på en av Brynes mest sentrale tomter.