• Trine L. Danielsen ble valgt til ordfører i Hjelmeland i 2011. Etter snaue tre år i jobben har hun nå fått mersmak, og er klar til å stille til valg i 2015. Jonas Haarr Friestad

Danielsen går til gjenvalg i 2015

Trine L. Danielsen (H) har, etter litt tid i tenkeboksen, kommet fram til at hun vil ta fire nye år som ordfører i Hjelmeland kommune.