Lensmann forstår ikke fartsreduksjon

Vegdirektoratet vil sette ned farten mellom Ålgård og Vikeså pågrunn av ulykkesrisikoen. Men svært få av dødsulykkene påstrekningen skyldes høy fart, sier Bjerkreim-lensmann Reidar Idsø.