Sterk helg i Sarons dal

Det summet i tunge— tale. Folk falt, gråt og jublet om hverandre.Sommerstevnet i Sarons dal avsluttet med frelse og rekordkollekt.