Bedre vei i det blå

Reguleringsplanen for utbedringer av Flassamyrveien er snart klar, men det er likevel umulig å si når veien faktisk fikses.