- Det dreier seg om arbeidsplasser

Vern av Plassatjern gir ingen miljøgevinst, hevder pukkverkseierKai Vaule. Fabrikkene på Foss-Eikeland må i så fall få tilkjørtsandressurser gjennom Ganddal.